καταβαίνω

καταβαίνω
καταβαίνω (καταβαίνει; -ων; -ειν: impf. κατέβαινε: aor. κατέβαν, -έβα; καταβαίς, -βάντι), -βάντα, -βάντες, -βάντε. cf. Radt on Pae. 2.34)
a lit., go down c. acc., dat., ἐπὶ, εἰς c. acc. Ἀλφεῷ μέσσῳ καταβαὶς ἐκάλεσσε (Turyn: -βάς codd.) O. 6.58

Πύρρα Δευκαλίων τε Παρνασσοῦ καταβάντε δόμον ἔθεντο πρῶτον O. 9.43

εἰς Ἀίδα δόμον κατέβα P. 3.11

πρῴραθεν Εὔφαμος καταβαὶς (Turyn: -βάς codd.) P. 4.22 (Βάττον) “Πύθιον ναὸν καταβάνταentering P. 4.55 Πυθοῖ τε γυμνὸν ἐπὶ στάδιον καταβάντες, ἤλεγξαν Ἑλλανίδα στρατιὰν ὠκύτατι entering P. 11.49 βαρὺ δέ σφιν νεῖκος Ἀχιλεὺς ἔμπεσε χαμαὶ καταβαὶς ἀφ' ἁρμάτων (Turyn: καββάς codd.) N. 6.51
b arrive at one's destination.
I c. (ἐς +) acc. ἰδίᾳ τ' ἐρεύνασε τεναγέων ῥοάς, ὁπᾷ πόμπιμον κατέβαινε νόστου τέλος (sc. Ἡρακλέης) N. 3.25

κατέβαν στεφάνων καὶ θαλιᾶν τροφὸν ἄλσος Ἀπόλλωνος Pae. 6.13

μοι ἀγῶνα Λοξίᾳ καταβάντ' εὐρὺν ἐν θεῶν ξενίᾳ Pae. 6.60

ἐς δ Ἰαολκὸν ἐπεὶ κατέβα ναυτᾶν ἄωτος P. 4.188

II abs., after a sea voyage. καί νυν ὑπ' ἀμφοτέρων σὺν Διαγόρᾳ κατέβαν sc. to Rhodes O. 7.13 τῷ μὲν διδύμας χάριτας εἰ κατέβαν ἄγων sc. to Sicily P. 3.73
III met., arrive, win through, attain one's goal

ἔμπα, καἴπερ ἔχει βαθεῖα ποντιὰς ἅλμα μέσσον, ἀντίτειν' ἐπιβουλίᾳ. σφόδρα δόξομεν δαίων ὑπέρτεροι ἐν φάει καταβαίνειν N. 4.38

ὃς δὲ διδάκτ' ἔχει, ψεφεννὸς ἀνὴρ ἄλλοτ ἄλλα πνέων οὔ ποτ ἀτρεκεῖ κατέβα ποδί N. 3.42

μόχθος ἡσυχίαν φέρει καιρῷ καταβαίνων Pae. 2.34

c dub., causal, bring down δαίμων δὲ παρίσχει, ἄλλοτ' ἄλλον ὕπερθε βάλλων, ἄλλον δ ὑπὸ χειρῶν μέτρῳ καταβαίνει (sic distinx. codd.: ἀντὶ τοῦ καταβαίνειν ποιεἰ Σ: post χειρῶν distinxit Bergk, qui κατάβαιν vel καταβαίνειν coni.) P. 8.78
d frag., ]ενει κατεβα[ Πα. 13. b. 16. κατεβα[ fr. 59. 4.

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • καταβαίνω — go pres subj act 1st sg καταβαίνω go pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταβαίνω — (AM καταβαίνω) βλ. κατεβαίνω …   Dictionary of Greek

 • καταβαίνετον — καταβαίνω go pres imperat act 2nd dual καταβαίνω go pres ind act 3rd dual καταβαίνω go pres ind act 2nd dual καταβαίνω go imperf ind act 2nd dual (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κατέβαν — καταβαίνω go aor ind act 3rd pl (epic) κατέβᾱν , καταβαίνω go aor ind act 3rd pl (doric) καταβαίνω go aor ind act 1st sg (epic) κατέβᾱν , καταβαίνω go aor ind act 1st sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταβαίνετε — καταβαίνω go pres imperat act 2nd pl καταβαίνω go pres ind act 2nd pl καταβαίνω go imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταβαίνῃ — καταβαίνω go pres subj mp 2nd sg καταβαίνω go pres ind mp 2nd sg καταβαίνω go pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταβήσω — καταβαίνω go aor subj act 1st sg καταβαίνω go fut ind act 1st sg καταβαίνω go aor ind mid 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταβαινόντων — καταβαίνω go pres part act masc/neut gen pl καταβαίνω go pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταβαῖνον — καταβαίνω go pres part act masc voc sg καταβαίνω go pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταβαίνει — καταβαίνω go pres ind mp 2nd sg καταβαίνω go pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καταβαίνομεν — καταβαίνω go pres ind act 1st pl καταβαίνω go imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”